Collecte Amnesty International

SNEEK Amnesty International houdt van 11 tot en met 16 maart haar jaarlijkse collecte.

In de gemeente Súdwest-Fryslân zullen circa 80 collectanten de straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens de collecte in deze gemeente 6 481 euro opgehaald. In 2018 gingen in heel Nederland in totaal 15 duizend collectanten langs de deuren. Ze haalden daarbij €1,25 miljoen op voor het werk van Amnesty.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert daar actie tegen. Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie.