Bijzondere voorwerpen vertellen geschiedenis Nicolaaskerk Nijland

NIJLAND De Nicolaaskerk te Nijland is zondagmiddag 10 maart open voor belangstellenden. Hiermee komt SCANN tegemoet aan de vragen van bezoekers van de LF2018 voorstelling ‘Merakels fan Nijlân’, over bijzondere voorwerpen en ruimtes. Naast dorpsbewoners die hierover vertellen, geeft kunsthistoricus Dolf van Weezel Errens een korte lezing.

Ruim 600 personen hebben in oktober 2018 genoten van de voorstelling ‘Merakels fan Nijlân’! Op diverse plekken in de kerk werden verhalen uit het boek van Sytse ten Hoeve uitgebeeld. Bezoekers kwamen in delen van de kerk waar ze nog nooit waren geweest. Dat riep vragen op over de geschiedenis van ruimten en voorwerpen. Reden voor SCANN (Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk Nijland) om in actie te komen.

Vanaf 14.00 uur kan men zondagmiddag vrij binnenlopen om de kerk van binnen te bekijken en vragen te stellen over voorwerpen en ruimtes. Zo staat er achter in de kerk nog een altaar overgebleven uit de tijd voor de beeldenstorm. Ook voorwerpen zoals een ingemetselde kruik en een archiefkist met twee sloten, vormen aanzet tot mooie verhalen.

Voor een verdiepingsslag is de kunsthistoricus (afgestudeerd op Middeleeuwse beeldhouwkunst aan de RUG) Dolf van Weezel Errens gevraagd. Hij is werkzaam als adviseur Erfgoed bij de provincie Fryslân. Naast zijn werkzaamheden op het terrein van Monumentenzorg doet hij ook zelfstandig onderzoek naar, en publiceert over bouwhistorische en beeldhouwkundige onderwerpen.

Van Weezel Errens en Ten Hoeve deelden een gemeenschappelijk belangstelling voor genoemde onderwerpen, zodat beiden elkaar regelmatig troffen bij projecten. Ook bij het ontstaan van het boek ‘De Nicolaaskerk van Nijland’ van Sytse ten Hoeve uit 2014 is Van Weezel Errens betrokken geweest; hij was een van de redigerende meelezers van het concept.

In de lezing zal Dolf van Weezel Errens nader ingaan op de aanloop tot de stichting van de kerk van Nijland en de legende hierover. Tevens zal er aandacht zijn voor het omliggende landschap in de 13de eeuw. Daarbij kan hij enerzijds steunen op het boek, maar maakt hij anderzijds ook gebruik van meer recente inzichten en onderzoeksmogelijkheden. Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen en na te praten met elkaar.

Op zondag 10 maart 2019 is de Nicolaaskerk te Nijland open voor dorpsgenoten en andere belangstellenden. Vrije bezichtiging: van 14.00-15.00 uur. De gratis lezing is van 15.00-15.30 uur. Daarna gelegenheid om nog even na te praten tot uiterlijk 17.00 uur.