Verkiezingscampagne Wetterskip Fryslân van start

LEEUWARDEN - De uit Folsgare afkomstige jeugddijkgraaf Melissa Brandsma van Wetterskip Fryslân gaf vanmorgen samen met lijsttrekkers, dijkgraaf Paul van Erkelens het startsein voor de campagne voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart.

Ze onthulden vanmorgen in Leeuwarden acht watertypes, van waterwoner tot slootjespieker en van miezerfietser tot doorspoeler, die symbool staan voor de unieke band die Nederlanders hebben met water. Daarmee gaven ze de aftrap voor de verkiezingscampagne met de slogan ‘We mogen weer stemmen!’.

Via de verkiezingen op 20 maart wordt het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân gekozen. Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. 18 leden (ingezetenen) worden gekozen tijdens de verkiezingen. De andere 7 leden worden benoemd door belangenorganisaties. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels. Deze zetels worden ingevuld door vertegenwoordigers vanuit de landbouw (drie plekken), vanuit de bedrijven (twee plekken) en vanuit natuurorganisaties (twee plekken).

Aan de verkiezingen doen negen partijen mee: CDA, Water Natuurlijk, FNP, Partij van de Arbeid, Lagere Lasten Burger, VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS. Het is de tweede keer dat de waterschapsverkiezingen gelijktijdig plaatsvinden met de verkiezingen voor Provinciale Staten van de provincie Fryslân.

Partijen dragen de komende weken in een eigen campagne hun standpunten uit. Daarnaast is er een opkomstbevorderende campagne van de waterschappen, die draait om de unieke band die Nederlanders hebben met water. Want iedereen heeft wel wat met water. We houden ervan, of misschien juist niet. We wonen ertussen of werken ermee. We zwemmen en vissen erin of fietsen erdoor. En stiekem is iedere Nederlander trots op hoe wij naast, tegen en vooral mét water leven.

De onthulden borden met de acht watertypes die centraal staan in de campagne staan langs het waterschapsgebouw in Leeuwarden staan. In Nederland beheren de waterschappen ons water. Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water, droge voeten en sterke dijken in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier.

Kijk voor meer informatie op de stemhulp (mijnstem.nl) en op de campagnewebsite van Wetterskip Fryslân: www.wetterskipverkiezingen.nl.