Perspectief 10-14 biedt nieuwe kansen scholieren

SNEEK - Stichtingen Palludara en CVO Zuid-West Fryslân introduceren met ingang van augustus 2019 een nieuwe onderwijsvorm voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Onder de naam Perspectief 10-14 wordt het beproefde onderwijsconcept van De LeerOnderneming, onderdeel van OZHW aan leerlingen in de regio Sneek aangeboden.

Het concept, een soort tienerschool zoals die sinds september vorig jaar al draait in Sneek, werd in 2016 geïntroduceerd in Ridderkerk. Door de samenwerking hebben Palludara en CVO Zuid-West Fryslân ook een persoonlijke hand in de doorontwikkeling van deze onderwijsvorm, waarin leren door doen centraal staat. Eén van de belangrijkste pluspunten is, dat leerlingen gebruik maken van vaardigheden om zich te laten vormen en ontwikkelen. Perspectief 10-14 wordt gehuisvest in het schoolgebouw van csg Bogerman aan Hemdijk 47 in Sneek en zal in augustus 2019 van start gaan.

Perspectief 10-14 is bestemd voor alle leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs uit Sneek en regio. Het is een inspirerend onderwijsaanbod dat zich onderscheidt van andere onderwijsvormen in de regio. Er worden geen lessen verzorgd, maar er worden leeractiviteiten ontwikkeld waarbij ‘leren door doen’ centraal staat. Het accent ligt op gerichte aandacht. Zo worden leerlingen begeleid om meer eigenaar te kunnen zijn van hun eigen leerproces. Daarbij hebben de leerlingen elkaar nodig om vanuit samenwerking en samenwerkend leren deze doelen te realiseren.

Perspectief 10-14 start in augustus met een groep 7 van leerlingen die met hun ouders hiervoor kiezen; klas 1 van Perspectief 10-14. Door middel van een intakeprocedure zal duidelijk worden of dit onderwijsaanbod past bij het kind. De ouders en kinderen spelen hierbij een nadrukkelijke rol. De leerlingen worden de eerste twee leerjaren ingeschreven bij een basisschool van Palludara. De laatste twee leerjaren staat de leerling ingeschreven bij csg Bogerman. Na vier jaar Perspectief 10-14 kan de leerling doorstromen naar het vmbo, havo of vwo.

In maart kunnen kinderen van groep 7 op de basisscholen van stichting Palludara alvast persoonlijk kennis maken met Perspectief 10-14. De leerlingen kunnen dan ontdekken of ‘leren door doen’ iets is wat hun aanspreekt. Daarnaast ontvangen alle ouders van basisscholen van alle stichtingen voor primair onderwijs in de regio Sneek een uitnodiging om de informatieavond te bezoeken op woensdagavond 27 maart 2019 bij csg Bogerman in Sneek. Voor meer informatie: www.perspectief1014.nl.

In oktober 2018 tekenden de stichtingen een strategische alliantie tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs om de samenwerking tussen Palludara en CVO Zuid-West Fryslân een stevige formele basis te geven. Eén van de primaire doelen is om in uitdagend en vernieuwend onderwijsaanbod te kunnen blijven voorzien. Onderwijs voor kinderen van 10 tot 14 jaar vormt hierin een speerpunt, omdat dit kan zorgen voor nog betere doorlopende leerlijnen naar het vervolgonderwijs. Ook de kwaliteit van het onderwijs wordt op deze manier versterkt.