CDA en VVD:’Zelf geen expertise op gebied MER’

JOURE -Omdat Royal Smals al 10 jaar bezig is met het proces tot zandwinning, vonden CDA en VVD woensdagavond dat er niet meer tegen het zandwineiland gestemd kon worden. Ook vonden beide partijen dat het bedrijf alle mogelijke onderzoeken heeft gedaan om te kijken naar wat de negatieve effecten zouden zijn op natuur en omgeving en hoe die gecompenseerd kunnen worden.

Zij vonden dat de Milieu Effect Rapportage (MER) genoeg inzichtelijk heeft gemaakt dat wel effecten, maar geen significante effecten te verwachten zijn. Ook ondanks het feit dat de laatste MER niet door de MER-commissie is getoetst. CDA-er Van Zanden zei daar wel bij dat men van de politieke partijen niet die expertise kan verwachten die nodig is om een MER goed te beoordelen. Dit terwijl die MER volgens hem wel leidend is geweest in het besluit van het CDA. En anders zo stelde de fractievoorzitter, dan zal de partij zich neerleggen bij een besluit van de Raad van State als die anders oordeelt.

Maakt CDA zelf geen afweging?

Anne Merkuur van GroenLinks vroeg het CDA vervolgens of de partij zelf geen afweging heeft gemaakt of dit plan wel inpasbaar is in de natuur van het IJsselmeer. ‘Het CDA kijkt dus zelf niet wat goed past?’ vroeg ze. Van Zanden:’Voor ons is de MER leidend en we nemen aan dat die goed is.’

Het CDA vond verder dat de vraag in hoeverre je de natuur nog kunt belasten ook te maken heeft met veranderde omstandigheden. Zo noemde hij onder andere de bevolkingsgroei. ‘Al die 17,3 miljoen mensen willen wonen, werken, recreëren. Maar het oppervlakte van Nederland is hetzelfde gebleven.’ Vervolgens zei hij dat het CDA ondanks dat wel rekening wil houden met de natuur en het gesprek over de toekomst van het IJsselmeer aan wil gaan.