Aantal gesprekken telefonische hulpdienst Verslavingszorg stijgt

Noord Nederland - Iedereen die zich zorgen maakt over verslaving van zichzelf of anderen kan de telefonische hulpdienst van Verslavingszorg Noord Nederland bellen. Deze hulpdienst, Trek aan de bel genaamd, is een groot succes.

Sinds de oprichting in mei zijn er meer dan 200 telefoontjes geweest. Het aantal gesprekken neemt per maand toe. De verwachting is dat deze trend zich in de zomervakantie zal doorzetten omdat door de vakanties veel mensen in de sociale omgeving weg zijn. Ex-cliënten, gewone gebruikers, maar ook familieleden en vrienden kunnen bij Trek aan de bel terecht. Of dat nou gaat om een vraag of om even een verhaal kwijt te kunnen. Bij Trek aan de bel wordt geen diagnose gesteld, maar een luisterend oor geboden. De telefoongesprekken worden gevoerd door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij hebben kennis van en zelf ervaring met verslaving. De zeven vrijwilligers zijn bekend met de zorg van VNN en weten welke andere maatschappelijke organisaties er werkzaam zijn in het werkgebied van VNN. Trek aan de bel is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur, gratis en anoniem, te bereiken op telefoonnummer 0800 – 020 27 21. Zie ook VNN. De doelstelling is om na de vakantieperiode 7 dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Op dit moment worden extra vrijwilligers daarvoor getraind door Verslavingszorg Noord Nederland.