Eerste prijs Frank Mulder en Harry Oudendag

SNEEK - Frank Mulder en Harry Oudendag zijn winnaar geworden van de eerste ledenpartij van dit seizoen van de kaatsvereniging Sneek.

In het deelnemersveld van zes parturen hadden Fokke Negerman, Jappie Boersma en Roelof van der Kooy hadden grote moeite om zich Luitzen Kooistra, Bart Limburg en Hennie Steensma van het lijf te houden wat uiteindelijk op 5-4 en 6-6 lukte. Klaas Pranger was met zoon Jasper en Rein Seerden met 4-5 en 4-6 net een maatje te klein voor Geert van der Plaats, Germ Faber en Rinze Lantinga. Het tweetal Jan Martens en Sjoerd Vriesema was niet opgewassen tegen Frank Mulder en Harry Oudendag. Weliswaar “sprak” het meetlint op een cruciale stand in het nadeel van de latere verliezers maar ook qua slagkracht waren ze deze wedstrijd “justjes” minder dan hun opponenten. In de winnaarsronde bereikten Fokke c.s. de finale door Geert, Germ en Rinze te verslaan. Ze troffen daar Frank en Harry die via een staand nummer in de finale terecht waren gekomen. Beide mannen speelden een puike partij en de hoogstandjes waren niet van de lucht. Ondanks fel verweer moest het partuur van Fokke met 3-5 en 2-6 het hoofd buigen. Luitzen, Bart en Hennie kwamen in de finale van de verliezersronde door Rein Seerden en de Prangers te verschalken. Ze moesten het daar opnemen tegen Jan en Sjoerd die via een staand nummer de slotpartij hadden bereikt. Het werd een enerverende partij met kansen over en weer. Pas met alles aan de hang maakte Bart de partij tenslotte uit door de kaats met een “rollertje” voorbij te slaan. Prijswinnaars: 1. Frank Mulder en Harry Oudendag; 2. Fokke Negerman, Jappie Boersma en Roelof van der Kooy. Verliezersronde: 1. Luitzen Kooistra, Bart Limburg en Hennie Steensma; 2. Jan Martens en Sjoerd Vriesema.