Club extra kinderen halen Nijntje beweegdiploma bij ATC

SNEEK - Bij club extra van gymnastiekvereniging ATC Sneek is aan twee deeelnemers het nieuwe Nijntje beweegdiploma uitgereikt.

Club extra is drie jaar geleden in het leven geroepen in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân voor sportlessen voor kinderen die in de reguliere sportvereniging net niet mee kunnen komen. Omdat ze motorisch onhandig zijn, overgewicht hebben, adhd of andere gedragsproblemen vertonen zoals pdd-nos. Deze doelgroep is inmiddels gegroeid naar 2 lessen en oeft op de maandagmiddag in de Burgmeester de Hoop gymzaal. De jongste groep ( 4 t/m 8 jr ) had twee deelnemers die aan alle eisen van het nieuwe Nijntje beweegdiploma voldeden en dus mochten “afgymmen“. De anderen kregen een aanmoedigingsdiploma. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie hoopt dat het beweegdiploma straks net zo vanzelfsprekend wordt als het zwemdiploma.