Su het ut weest (534)

Lemmer - SNEEK - Deze foto van de Singel is gemaakt in 1952. In 1930 was het eerste deel van de Singel vanaf de Suupmarkt tot aan de Hooiblokstraat gedempt. Het laatste stuk wat we hier op de foto zien volgde in 1953.De belangrijkste reden voor demping was dat er meer ruimte moest komen voor het wegverkeer. Kostenbesparing was een ander bijkomend voordeel. Beweegbare bruggen,zoals onder andere het fraaie ophaalbruggetje in het verlengde van de Korte Pijpsteeg, werden vervangen door vaste bruggen of overkluizingen die nagenoeg geen onderhoud nodig hebben.

Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515426306.