Breed-medewerkers gedetacheerd bij Donkergroen

SNEEK - Donkergroen in Sneek heeft de groenopdrachten overgenomen die SW-organisatie Breed in Nijmegen tot voor kort zelf uitvoerde voor commerciële organisaties en stichtingen. Per 1 april zullen 16 medewerkers van Breed worden gedetacheerd bij Donkergroen. Donkergroen is een landelijk opererend groenbedrijf en heeft veel ervaring met het werken met SW-medewerkers.

Breed werkte voorheen met 27 fte aan de groenopdrachten voor bedrijven, organisaties en stichtingen. Het aantal opdrachten is dit jaar veel kleiner geworden door bezuinigingen aan de kant van de opdrachtgevers waardoor de groepsdetachering met 16 fte zal starten. Dit wordt zoveel mogelijk ingevuld met fulltime medewerkers. Vanaf 10 maart werken er 14 medewerkers van Breed bij Donkergroen en vanaf 1 april 16 medewerkers. Dit aantal is mede gehaald doordat Donkergroen eigen opdrachten heeft toegevoegd aan het werkpakket voor de Breed-medewerkers. De verwachting is dat dit aantal op termijn nog zal groeien omdat Donkergroen zich richt op verdere uitbreiding in de regio. De medewerkers van de groepsdetachering blijven in dienst bij Breed en worden ingehuurd door Donkergroen. In hun werk worden ze aangestuurd door een voorman en werkleider van Donkergroen. Ze krijgen daarnaast vanuit Breed dagelijkse begeleiding van een werkcoach en hebben allemaal een consulent die ze begeleidt in hun ontwikkeling. Breed wil haar medewerkers bemiddelen naar werk bij reguliere bedrijven. Daar kunnen ze zich het beste ontwikkelen en nemen ze optimaal deel aan de maatschappij. Daarom zoekt Breed partners die de leerwerkbedrijven over willen nemen en voor de uitvoering van de werkzaamheden Breed-medewerkers gaat inhuren. Hierdoor kan Breed zich volledig richten op de bemiddeling en begeleiding van de medewerkers en krijgen de klanten een professionelere en meer gespecialiseerde dienstverlening.