Beveiligde uitwisseling medische gegevens straks mogelijk in Sneek e.o.

SNEEK - Huisartsen en apotheken houden ieder dossiers bij van hun patiënten. Hierin staat informatie die belangrijk is voor de behandeling. De huisarts legt vast wat de klachten zijn en welke behandelingen worden uitgevoerd. De apotheker registreert welke medicijnen de patiënt krijgt en voor welke medicijnen hij of zij allergisch is.

Sinds kort is uitwisseling van een samenvatting van deze gegevens mogelijk via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Een andere zorgverlener kan dan gegevens opvragen als dat nodig is voor de behandeling. Met het burgerservicenummer (BSN) zoekt het LSP welke zorgverleners gegevens beschikbaar hebben. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien. Dat mag alleen als het nodig is voor de behandeling. In het LSP-netwerk staat alleen het BSN en welke huisarts en apotheek gegevens beschikbaar hebben. Medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP maar blijven in het computersysteem van de eigen huisarts of apotheek. Huisarts en apotheek zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van uw gegevens via het LSP. Dit kan alleen als daar vooraf toestemming is voor gegeven. ,,Als u wilt dat een samenvatting van uw medische gegevens opgevraagd kan worden als u onverwacht bij een andere zorgverlener komt, dan is het belangrijk dat u vooraf deze toestemming geeft. Wilt u liever geen toestemming geven of trekt u de toestemming in, dan zijn uw gegevens niet beschikbaar via het LSP", aldus huisarts Ignas Zijlstra in Sneek. De inwoners van Sneek, Oppenhuizen, Uitwellingerga en IJsbrechtum vinden morgen bij het Sneeker Nieuwsblad een enveloppe met daarin twee toestemmingsformulieren en een begeleidend schrijven. Daarin worden de inwoners van Sneek en omstreken uitgenodigd om hun keuze kenbaar te maken op het toestemmingsformulier en dit af te geven bij hun huisarts. Meer informatie over dit onderwerp is te verkrijgen bij www.vzvz.nl of bij uw huisarts of apotheek.