Fietsknelpunten Fryslân in kaart gebracht

BOLSWARD - Burgers worden opgeroepen om mee te helpen fietsknelpunten in kaart te brengen.

Alle fietspaaltjes, hobbel en bobbels, varkensruggetjes en andere obstakels worden gefotografeerd en per gemeente op een digitale kaart gezet. Bij deze grote klus vraagt de Fietsersbond hulp van inwoners van Fryslân! De inwoners zijn bekend in hun eigen omgeving en weten vaak heel goed de obstakels te vinden. Het aantal eenzijdige ongevallen voor fietsers neemt de laatste tijd toe. Dit houdt in dat er niemand anders bij betrokken is. Dit kan op verschillende manieren worden veroorzaakt; slecht wegdek, stoepranden, paaltjes, boomwortels en hekjes. Jaarlijks zijn er ongeveer 3000 gewonden door deze obstakels op fietspaden en wegen. Kinderen en ouderen zijn vaker betrokken bij enkelvoudige fietsongevallen. Vooral ouderen lopen daarbij vaak ernstig letsel op. Minister Schultz van Haegen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) wil in 2013 de veiligheid van fietsers verbeteren. Na inventarisatie van alle obstakels kan de Fietsersbond de fietsknelpunten richting wegbeheerder communiceren. De wegbeheerder kan dan gericht maatregelen nemen. Om mee te doen kijk op: www.fietsersbond.nl/afdeling/fryslan en vind daar het aanmeldformulier.