Hiemstra: Bonus onaanvaardbaar

SNEEK - De Statenfractie Friese Koers wil dat de provincie onmiddellijk actie gaat ondernemen bij huisbankier de Rabobank over de 750.000 euro bonus voor de nieuwe directeur Van Landschot Bank.

Fractievoorzitter Jelle Hiemstra uit Sneek: ,,Het is maatschappelijk volstrekt onaanvaardbaar dat een nieuwe topman Van Lanschot Bank een bonus krijgt van 750.000 euro zonder een seconde te hebben gewerkt." Deze bank heeft niets geleerd van de bankencrisis waardoor de inwoners en bedrijven van de provincie Fryslân nog steeds de gevolgen van ondervinden. Het blijkt dat de huisbankier van de provincie Fryslân aandeelhoudster is Van Lanschot Bank met een aanmerkelijk belang. De Statenfractie Friese Koers eist dat de gedeputeerde Jannewietske de Vries onmiddellijk een brandbrief schrijft naar de Rabobank met de eis dat de bonus onmiddellijk moet worden teruggedraaid. Indien de Rabobank het verzoek negeert moet de provincie maar uitkijken naar een andere huisbankier, aldus fractievoorzitter Jelle Hiemstra. Inmiddels heeft de Statenfractie Friese Koers schriftelijke vragen gesteld