Geen enquête Houkepoort

SNEEK - De gemeenteraad van Súdwest-Fryslan vindt het nog te vroeg voor een enquête over de kwestie Houkepoort.

Wel spraken alle partijen gisteravond hun grote zorgen uit over de controle binnen het ambtelijke apparaat naar aanleiding van de mogelijke malversaties rond het woningbouwplan bij de Houkesloot in Sneek. Maar naar het zware middel van een enquête te grijpen, zoals Totaal Lokaal aanvankelijk wilde, is in de optiek van de raad (nog) niet nodig. ,,It is fansels al in miskleun fan de boppeste planke", sprak Ruurd Abma van GemeenteBelangen. De onderste steen moet boven, vonden al zijn collega's, maar dat laten ze in eerste instantie over aan de rijksrecherche. Klaas Jan Semplonius van TL kon zich uiteindelijk wel vinden in het voorstel van burgemeester Hayo Apotheker om een modelverordering van de VNG van de plank te halen.