Verkeershinder A7 Bolsward-Afsluitdijk

BOLSWARD -  Rijkswaterstaat voert van vrijdag 28 september 18.00 uur tot zaterdag 29 september 09.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit in beide richtingen van de A7 tussen Bolsward en de Afsluitdijk. Voor het verkeer is tijdens de werkzaamheden één rijstrook beschikbaar. Ter plaatse van de werkzaamheden geldt een verlaagde maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer rekening houden met een langere reistijd.

  De toerit 16 Witmarsum (richting Afsluitdijk) wordt tijdens deze werkzaamheden tussen 20.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends afgesloten. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.