Poule des doods kaatsvereniging Sneek

SNEEK - Tsjerk van der Meulen, Fokke Negerman en Rein Seerden schreven deze week de tweede ledenpartij van de kaatsvereniging Sneek op hun naam.

Er werd in een poule gekaatst wat inhield dat elk partuur driemaal aan de bak moest. Wederom had wedstrijdleider Jappie Boersma een fantastische loting uit de hoed weten te toveren waardoor niemand zich op voorhand over een mogelijke uitslag durfde uit te spreken. Op papier leken alle parturen aan elkaar gewaagd en met recht werd op het kaatsveld voor de eerste maal in de geschiedenis ook van een poule des doods gerept. Maar dat een vel papier nog geen garantie biedt dat elke partij even spannend zou worden, bewees het verloop van de wedstrijd. In de eerste omloop moesten Frank Mulder, Tsjalling Palsma en Hennie Steensma het opnemen tegen Jan Martens, Jappie Boersma en Sjoerd Vriesema, wat de laatsten onverwacht makkelijk met 2-6 wonnen. Geert van der Plaats, Gerk van der Veen en Rinze Lantinga leken redelijk eenvoudig te gaan winnen tegen Tsjerk van der Meulen, Fokke Negerman en Rein Seerden maar het pakte anders uit. Na een ruime voorsprong delfden ze met 5-5- en 0-6 het onderspit. In de tweede omloop boekte Martens c.s. hun tweede winstpartij tegen Geert c.s en dat deed ook het partuur van Van der Meulen tegen dat van Mulder. De finale was de partij van Martens, Boersma en Vriesema tegen Van der Meulen, Negerman en Seerden. De winnaars waren zeker van de krans! Het spannendste en beslissende moment, naar later bleek, was op op de stand 4-4 en 6-6 toen er een belangrijk gaatje geslagen kon worden. En dat gat wérd geslagen door trio Van der Meulen. Ze pakten daarna ook meteen maar het volgende en laatste eerst en waren daarmee winnaars van de tweede ledenpartij. De formatie van Mulder eiste de derde prijs op door Van der Plaats c.s. met 6-4 te verslaan. De uitslag: 1. Tsjerk van der Meulen, Fokke Negerman, Rein Seerden; 2. Jan Martens, Jappie Boersma, Sjoerd Vriesema.