Monasch op pad in Sneek en Bolsard

SNEEK - De Partij van de Arbeid Súdwest Fryslân staat samen met Fries Tweede Kamerlid Jacques Monasch niet stil. Al in de eerste week van het zomerreces is de PvdA Súdwest Fryslân begonnen met de verkiezingscampagne.

Zo was Monasch zaterdag samen met de Pvda Súdwest Fryslân op de markt aanwezig tijdens het evenement ‘Lekker Sneek’, gewapend met vrijwilligers, een grote bos rode rozen en een flyer met een duidelijke persoonlijke boodschap. Op het Schaapmarktplein te Sneek werden gesprekken gevoerd met voorbijgangers. Op maandag werd de Canvasactie in de Noorderhoek afgerond. Op 8 mei van dit jaar waren Jacques Monasch en Diederik Samsom, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, al een middag in de Noorderhoek in Sneek aanwezig om langs de deuren te gaan en te spreken met buurtbewoners over de positieve punten en de problemen in de wijk. Zo werd door enkelebewoners al opgemerkt dat de huurwoningen voor veel huurders onbetaalbaar zouden zijn. Middels een nieuwe ‘steekproef’ in enkele straten is het wijkonderzoek afgerond. Vrijwel alle bewoners toonden zich betrokken met de buurt en worden graag op de hoogte gehouden van de resultaten van het PvdA-onderzoek. Op de koopavonden vanavond in Sneek en morgen in Bolsward zal de Partij van de Arbeid zich opnieuw op straat begeven om met de inwoners van Súdwest Fryslân in contact te komen. Van 19.00 tot 20.00 uur wordt een flyeractie gehouden in de binnensteden van Sneek en Bolsward.