Wetterskip en Expertise Water werken samen

SNEEK - Wetterskip Fryslân heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Centre of Expertise Water Technology (CEW) ondertekend. De overeenkomst legt vast dat het waterschap, als partner in het samenwerkingsverband, jaarlijks 50.000 euro in waarde bijdraagt aan de doelen van het expertisecentrum.

Met het tekenen van de overeenkomst geeft Wetterskip Fryslân invulling aan haar educatiebeleidsplan. Het Centre of Expertise Water Technology is een uniek samenwerkingsverband tussen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemingen. Het doel van het expertisecentrum is om meer technisch talent op te leiden voor de topsector water. Daartoe heeft het CEW een Doorlopende Leerlijn Water Technology ontwikkeld met praktijkgericht onderwijs op alle niveaus. Dat sluit goed aan bij de belangen van Wetterskip Fryslân dat steeds meer moeite heeft om technisch geschoolde professionals aan te trekken. Door deelname aan het CEW kan Wetterskip Fryslân het waterschapswerk onder de aandacht brengen van een nieuwe generatie werknemers en zich als interessante werkgever profileren. Met haar educatiebeleid neemt het waterschap nu alvast maatregelen om de verwachte schaarste van kennis en expertise op het gebied van watertechnologie in de toekomst op te kunnen vangen. Om ook op de lange termijn voor droge voeten en schoon water te zorgen, is het belangrijk dat voldoende jonge mensen op alle niveaus blijven kiezen voor een carrière in de watersector. ,,Met onze deelname aan het samenwerkingsverband CEW kan Wetterskip Fryslân aan de toekomstige arbeidsmarkt laten zien hoe mooi en belangrijk het waterschapswerk is en wat er allemaal bij komt kijken. Een mooiere manier van voorlichting geven is er niet”, aldus Hans Hiemstra, manager bij Wetterskip Fryslân. Om invulling te geven aan het samenwerkingsverband stelt Wetterskip Fryslân onder meer onderzoeksfaciliteiten beschikbaar, zoals het laboratorium en de Demosite afvalwaterzuiveringstechnologie in Leeuwarden. Ook gaan medewerkers van het waterschap gastcolleges verzorgen binnen diverse onderwijsmodules. Daarnaast vervult Wetterskip Fryslân het Lectoraat Afvalwatertechnologie voor het CEW en biedt het jaarlijks een stageplaats voor zes studenten aan. Zo wordt kennis binnen de watersector gedeeld en krijgen studenten de mogelijkheid ervaring op te doen binnen de sector.