Acht nieuwe auto's dokterswacht

SNEEK - Dokterswacht Friesland heeft sinds gister acht nieuwe auto’s in gebruik, waarmee de komende vijf jaren de visites voor de acute huisartsenzorg in de provincie wordt verzorgd.

Het gaat hierbij om visites aan patiënten die met spoed een huisarts nodig hebben en om medische redenen niet zelf in staat zijn om naar de huisartsenpost te komen. De nieuwe voertuigen zullen de huidige auto’s van de Dokterswacht vervangen en zijn een toonbeeld van veiligheid, efficiency en samenwerking met andere acute zorgverleners. De nieuwe voertuigen zijn uitgerust met communicatieapparatuur waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met de Meldkamer Noord-Nederland. Hierdoor kan snel hulp worden ingeschakeld, ook als de veiligheid van de hulpverleners in gevaar komt. Tevens kunnen dankzij geavanceerde apparatuur de Dokterswacht en de Meldkamer Noord-Nederland binnenkort elkaars voertuigen volgen. Hierdoor is altijd inzichtelijk waar de ambulances en de voertuigen van de Dokterswacht zich bevinden en kan ook bij ernstige calamiteiten een beroep worden gedaan op elkaars capaciteit. Dit betekent dat de Friese burgers altijd kunnen rekenen op snelle deskundige hulp. Dokterswacht Friesland en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân zullen in de toekomst efficiënter en beter met elkaar kunnen samenwerken. Dankzij nieuwe ICT-mogelijkheden zal de Dokterswacht vanuit het callcenter sneller digitaal kunnen communiceren met de visite-auto’s. Met behulp van nieuwe navigatiemogelijkheden kunnen de chauffeur en de dienstdoende huisarts zo snel mogelijk ter plaatse zijn. De komende tijd zullen de Dokterswacht en RAV Fryslân verdere werkafspraken maken om de samenwerking te optimaliseren. De basis van deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Dokterswacht Friesland verleent spoedeisende huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen aan de inwoners van Friesland. Circa 90 procent van de Friese huisartsen is aangesloten bij de Dokterswacht. De vijf huisartsenposten zijn gevestigd in Sneek, Dokkum, Drachten, Heerenveen en Leeuwarden