Eerste concourstitel stadsomroeper Sneek

ZELE - Stadsomroeper  Jan Sjoerd de Vries uit Sneek heeft in het Belgische Zele zijn eerste stadsomroepersconcours gewonnen.

Samen met onder andere zijn vader Harmen de Vries,  stadsomroeper van  IJlst, hoorde hij bij de deelnemers aan een grot concours voor stads- en dorpsomroepers in  Zele. Deze concoursen worden georganiseerd door de Eerste Vereniging van Stads- en Dorpsomroepers Nederland. Het  concours begon met een officiële ontvangst door de burgemeester van de plaats waar het concours plaats vindt. Hier worden de “geloofsbrieven” overhandigd. Dit is vaak een pakket met promotie/streekartikelen van de stad of streek waar de omroeper vandaan komt, in dit geval producten uit Sneek en IJlst. Dit is ook de gelegenheid om een burgemeester uit te nodigen eens een bezoek aan de  stad van de omroeper te brengen. Na de ontvangst van totaal 18 omroepers uit België en Nederland heeft de burgemeester de loting verricht. Toeval of niet, de later als gedeeld derde eindigende Harmen werd als eerste geloot en zoon Jan Sjoerd als laatste. Hierna gingen de omroepers naar de markt waar gezamenlijk de opening van de jaarlijkse kantmarkt aangekondigd werd. Hierna begon het concours met  de verplichte roep en daarna de zgn. vrije roep, waarin de stadsomroepers de kans grepen om hun steden bij de toehoorders aan te prijzen. Hier werden voor Sneek onder andere de Waterpoort en het Sneekermeer en voor IJlst houtzaagmolen “de Rat” en de overtuinen aangeprezen. Zaterdag 27 oktober zijn circa 20 omroepers actief in het centrum van Sneek. Informatie op www.agendasneek.nl .