Tentenkamp bij gemeentehuis

IJLST - Een aantal bewoners van de te slopen blauwe flat in Sneek sloeg gisteravond zijn tenten op het parkeerterrein van het gemeentehuis van Súdwest-Fryslân.

Dit SWF-occupy vond plaats voorafgaande aan de te houden commissievergadering Doarp, Stêd en Omkriten (DSO). Doel van deze actie is om de raadsleden te laten zien waar de bewoners van de blauwe flat aan de Furmerusstraat straks komen te wonen als de gemeente niet snel ingrijpt. Veel bewoners, veelal gezinnen met kinderen lopen al een tijd tegen een muur op van woningbouw Accolade, verhuurder Carex en de gemeente Súdwest- Fryslân. Ondanks diverse toezeggingen dat deze mensen niet op straat zouden komen te staan dreigt dit nu te te gebeuren. De SP steunt de tentenactie. In de commissievergadering werd nog eens benadrukt dat de gemeente weinig kan doen, omdat het een kwestie tussen private partijen betreft en dat de bewoners op de hoogte waren van de tijdelijke behuizing in de blauwe flat. Daarnaast is vervangende woonruimte beschikbaar. Echter niet in Sneek maar in Grou. Foto Simon Bleeker