Van der Meulen maakt eilandjes in Morra

WOUDSEND - Volgende week begint aannemer Van der Meulen B.V. uit Woudsend met het aanleggen van twee eilandjes in het meer De Morra bij Hemelum.

Door verbeteringen aan de vaarwegen die uitgevoerd worden vanuit het Friese Merenproject, waaronder de uitbreiding van de Johan Frisosluis in Stavoren, zal het vaarverkeer in Fryslân toenemen. Om de natuur daar geen nadelen van te laten ondervinden worden (ter compensatie) de eilanden in de Morra aangelegd. De twee eilandjes komen in het zuidelijk deel van de Morra tussen de vaargeulen naar Hemelum en Bakhuizen. Op verzoek van een aantal gebruikers van De Morra worden maatregelen getroffen om de bevaarbaarheid van dit gedeelte van De Morra voldoende te houden. De eilandjes worden aangelegd met zogenaamde ‘geotubes’. Dit zijn grote, lange kunststof zakken die met zand worden volgepompt. Met deze ‘geotubes’ maakt Van der Meulen B.V. de omtrek van de eilanden. Zo ontstaat er een cirkel, waarbinnen de bagger wordt aangebracht en de eilandjes worden gevormd. De eilandjes steken straks een paar decimeter boven het water uit en zijn daardoor erg drassig. De provincie Fryslân legt voor De Marrekrite nog twee tuigsteigers aan naast de eilanden. Afmeren met de boot aan de eilanden is namelijk niet mogelijk. In het natuurgebied bij De Morra leven onder andere de Noordse Woelmuis en beschermde vogelsoorten. De eilanden worden op een zodanige hoogte aangelegd en ingericht dat dit de ideale leefomgeving is voor de Noordse Woelmuis. Het leefgebied van de Noordse Woelmuis in dit gebied wordt hiermee aanzienlijk vergroot. Bovendien schermen de eilanden visueel het achterliggende deel van de Morra af van de doorgaande vaargeul van het Johan Frisokanaal. Dit is goed voor de stilte en rust in het gebied. Tijdens de uitvoering zal de overlast voor de watersporter tot een minimum beperkt worden. De geulen blijven beschikbaar voor de scheepvaart en de schepen die buiten de geul varen kunnen duidelijk zien waar gewerkt wordt. Daarnaast is de aannemer in de bouwvak niet aan het werk. De werkzaamheden zijn in september 2012 klaar.