Volkstraditie basis van de huidige Maria verering

GREONTERP - Gerard Reve was een enorme Maria aanbidder. Dat vertelde woensdagavond niet alleen Hester Witteveen, mede-organisator van de Gerard Reve herdenking in Greonterp, maar ook Germa Kamsma, RK pastor in Leeuwarden. Volgens Kamsma is de Maria verering, met als belangrijkste dagen de Maria ten Hemelopneming en Maria's geboorte, vooral gestoeld op een volkstraditie. ,Nergens in de bijbel wordt het overlijden van Maria genoemd, maar toch wordt de 15e augustus overal gevierd. Men vertelde verhalen om de Maria verering te versterken.'

,Pas in 1950 kondigde de Rooms-Katholieke kerk een dogma af waarin officeel werd erkend dat Maria met lichaam en ziel in de hemel was opgenomen. Vanaf dat moment is er dus sprake van Maria ten Hemelopneming en niet meer van Maria Hemelvaart.' Een ander dogma dat het niet haalde was om te erkennen dat Maria een deel van de Goddelijke eenheid zou gaan uitmaken. ,Dan was er geen drie-eenheid geweest, maar een vier-eenheid. Reve was hier voorstander van. Hij wilde Maria op een Goddelijke troon hebben,' aldus Kamsma. Zo'n honderdtal Revianen was naar de klokkenstoel in Greonterp gekomen om de vijfde Gerard Reve herdenking bij te wonen. Binnen de beslotenheid van de heg rondom de klokkenstoel en op het pas gemaaide gras konden de aanwezigen luisteren naar de Fanfare Blauwhuis, die zowel voor, tijdens als na afloop kersvers ingestudeerde koralen liet horen. Nadat - ook al volgens traditie - de plaatselijke klokkenluider Paul Verheij om klokslag acht uur de klok had geluid, begon de sfeervolle herdenking. Met bijdragen van Gryt van Duinen en Julius Wijffels, die gedichten en verhaalfragmenten van Reve voorlazen. Na afloop kon er wijn gedronken worden en was er voor de liefhebbers gelegenheid tot napraten in café ,De Trije Doarpen' in het nabijgelegen Oudega.