Hayo Apotheker vestigt zich in Tersoal

SNEEK - Burgemeester Hayo Apotheker heeft een huis gekocht in Tersoal. De gemeenteraad moet hem nu ontheffing verlenen om zich tijdelijk buiten de gemeente te vestigen. Op 20 september wordt dit voorstel behandeld in de raadsvergadering.

Volgens de Gemeentewet moet een burgemeester in zijn gemeente wonen. Tersoal valt op dit moment nog onder Boarnsterhim, maar wordt op 1 januari 2014 hoogstwaarschijnlijk bij Súdwest-Fryslân gevoegd. Vanaf dat moment voldoet Apotheker aan de wettelijke verplichting. Apotheker woonde sinds zijn installatie in Sneek. De afgelopen maanden heeft hij gezocht naar een definitieve woonruimte. Nadat zijn oog is gevallen op een woning in Tersoal, heeft hij eerst alle fractievoorzitters persoonlijk gevraagd of zij kunnen instemmen met het verlenen van een ontheffing. Alle leden hebben daar positief op gereageerd.