Op Belgisch trekpaard door McDrive

BOLSWARD - Marijke Atsma uit Witmarsum en Manon Nieuwland uit Workum rijden deze week op de trekpaarden Aurora en Angeliwue langs de Friese steden. Ze willen zo geld inzamelen voor de kankerbestrijding. Vrijdag vertrokken ze vanuit Workum en hadden de eerste stempelpost bij de Welkoop in Bolsward.

,,It giet poerbêst,'' vertelt Marijke Atsma. ,,Stapvoets helje we elke dei sa'n 30 km. De hynders hâlde it goed fol, wy hawwe in seare kont mar op it lêst fielst dat ek net mear.'' De paarden zijn eigendom van Wopke Huitema uit Workum en worden verzorgd door Manon Nieuwland. Het tweetal wilde altijd nog een keer de elfstedentocht rijden en dan graag voor een goed doel. Omdat Huitema's zoon Iwo vijf jaar geleden aan kanker is overleden, lag de keus van het goede doel voor de hand: kankerbestrijding. ,,We hawwe op dit stuit al sa'n 700 euro en it stribjen is 1000 euro.'' De twee amazones willen de elfstedentocht in zeven dagen afleggen. 's Nachts slapen ze in tentjes in weilanden bij vrienden en kennissen, vlakbij de rustende paarden. Vrijdag staat de laatste etappe op het programma, van Laaksum via Stavoren en Hindeloopen naar Workum waar ze bij bakker Van der Werf finishen. ,,De bakker bringt ús ûnbderweis broadsjes en sa. Waarm iten skarrelje we sels wol wat op. Sa binne we troch de McDrive yn Goutum west mei de hynders. Gjin probleem, de hynders binne tige noflik.'' De foto is gemaakt bij de eerste stempelpost in Bolsward waar Marijke Atsma (l) en Manon Nieuwland werden ontvangen door bedrijfsleider Sjoerd Andela.