Hoekema breekt met GB

SNEEK - Henk Hoekema stapt uit de raadsfractie van Gemeente Belangen.

'Verschil van mening over het te voeren beleid en het invullen van het raadslidmaatschap maar ook de manier waarop een fractievoorzitter van een politieke partij behoort te functioneren, is de oorzaak van het verbreken van de samenwerking tussen GemeenteBelangen SWF en de heer H. Hoekema', zeggen het bestuur, de fractie en de commissieleden van GemeenteBelangen SWF in een korte verklaring. ze betreuren de gang van zaken. Het is nog niet duidelijk of de in Koudum wonende Hoekema als eenmansfractie doorgaat.”