Su het ut weest (448)

SNEEK - Deze foto van de Havenstraat is gemaakt rond 1900. Links de voormalige ULO school(School nr 1) die in 1972 is gesloopt waarna er op deze plek een parkeerterrein werd aangelegd. Rechts een aantal kleine woningen en pakhuizen. De naam Havenstraat verwijst naar een gegraven waterweg die vanaf het Grootzand hierlangs liep. Dit water werd alleen gebruikt door kleine schepen om goederen en dergelijke te vervoeren naar de aanliggende pakhuizen en woningen. Het was dus geen haven zoals tegenwoordig.

Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o.Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515426306.