Expo overtuinen tot eind dit jaar

IJLST - De fototentoonstelling over de IJlster overtuinen in het Historisch Informatiepunt van de bibliotheek in IJlst is tot het eind dit jaar te zien.

Het oude stadscentrum van IJlst kenmerkt zich al eeuwen door zijn unieke structuur van aan het water gelegen overtuinen, die door een weg gescheiden zijn van de aangrenzende woningen. Merkwaardig was, dat deze overtuinen inclusief de ondergrond van de straat, in eigendom toebehoorden aan de eigenaren van de huizen. De openbare straat liep dus over particulier terrein! Eeuwenlang hadden deze overtuinen een functie. Ze werden gebruikt als opslagplaats, als werkplaats voor bijvoorbeeld de mastenmaker, als helling voor scheepswerven, als los- en laadplaats voor de houthandel en, niet te vergeten, als plek waar de was gedroogd werd. Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw raakten de overtuinen en de walbeschoeiingen langs de Ee- en Galamagracht langzaam maar zeker in verval. Het was vaak te duur om de walbeschoeiing te vernieuwen. De hekjes rotten weg en de hagen verdwenen. In de winter van 1943 werden bovendien alle linden gekapt en opgestookt voor het koken van de warme maaltijd en voor verwarming van de woningen in die strenge winter. In de loop van de jaren zestig, toen steeds meer bewoners een auto kregen, werden de overtuinen gebruikt als parkeerplaats, waardoor de aanblik van de grachten nog verder verslechterde. De toen nog zelfstandige gemeente IJlst met circa 2.000 inwoners was financieel niet in staat het oude stadscentrum te reconstrueren. Dankzij forse subsidies van enkele ministeries kon medio jaren zeventig Oud IJlst toch op de schop genomen worden. Er kwam diepriolering, een nieuwe walbeschoeiing, de Ee werd uitgediept, de overtuinen werden weer als zodanig ingericht, de linden werden als leilinden gesnoeid en de bestrating werd aangepast. Na deze reconstructie lag IJlst er weer piekfijn bij. Met de tentoonstelling sluit de bibliotheek aan op het thema van Open Monumentendag: Groen van Toen. Open Monumentendag is inmiddels achter de rug, maar de tentoonstelling kan tijdens de openingstijden van de bibliotheek nog tot het eind van het jaar worden bekeken.