Speldje vrijwilligers Rode Kruis

SNEEK - Tien vrijwilligers die 10 en 20 jaar actief zijn voor het Rode Kruis de afdeling Sneek zijn onlangs in het zonnetje gezet.

Sinds 1 januari 2012 zijn de afdelingen Sneek en omstreken, Wûnseradiel, Bolsward/de Greidhoeke en de Kleine Zuidwesthoek samengevoegd tot één afdeling in deze regio onder de naam Súdwest-Fryslân. Tijdens de ledenraadsvergadering ontvingen de jubilarissen uit handen van de voorzitter Jan Arts een oorkonde en bijbehorende speld van het Verenigingskantoor van het Ned. Rode Kruis en een boeket bloemen van de afdeling. Uiteraard vergezeld met grote dank voor hun jarenlange inzet. Op de foto de jubilarissen: (derde rij vlnr.): Dirk Schaafsma, Eddie Venema (10 jaar) en Hester Bakker (20 jaar). Tweede rij: Sjollie Loen (20 jaar), Sjoukje de Vries, Johanna van der Werf, Fopkjen Overwijk, Bertus de Vries en Dieuwke de Vries (allen 10 jaar). Eerste rij: Frances de Vries (10 jaar).