Milieustraten SWF blijven open met minder kosten

KOUDUM/HEEG - De gemeente Sudwest-Fryslân wil de milieustraten in Heeg en Koudum niet privatiseren of afstoten aan een marktpartij, maar kunnen met kostenbesparende maatregelen tot 100.000 euro open blijven.

Eerder dit jaar kwam het college met het besluit om de milieustraten in Heeg en Koudum te sluiten. Investeren in de niet meer aan de eisen voldoende straten zou niet meer wenselijk zijn. Het college kreeg daarop met name in de Lytse Sudwesthoeke te maken met burgerprotesten. De raad floot vervolgens het college terug. Een haalbaarheidsstudie naar alle  milieustraten stelt nu dat privatiseren  de gemeente geen financieel voordeel oplevert. Om de kosten van vier milieustraten naar beneden te brengen wordt voorgesteld  om de openingsuren te beperken, minder personeel in te zetten en om betere prijsafspraken te maken met Omrin over het transport en verwerken van de grove afvalstromen  en huurkosten van containers. De bijdrage van Littenseradiel zou aangepast kunnen worden op basis van gebruik en exploitatie van de milieustraat in Sneek en Bolsward. De raad buigt zich in januari over de voorstellen.