Fryslân Marketing houdt op te bestaan

SNEEK - Fryslân Marketing houdt per 1 januari op te bestaan. De werkzaamheden worden overgenomen door een tijdelijke stichting, die Beleef Friesland heet.

Tom van Mourik, oud-Statenlid voor de VVD en tijdelijk burgemeester van Menameradiel, is voorzitter van de raad van toezicht van Beleef Friesland. Hanita van der Schaaf wordt de directeur.

Beleef Friesland neemt het werk van Fryslân Marketing over. Dat is het promoten van Fryslân aan toeristen in binnen- en buitenland. Voor dat doel zullen Beleef Friesland en Tourist Info Fryslân, de vroegere VVV’s, met elkaar samenwerken. Met de schuldeisers van Fryslân Marketing is een akkoord gesloten. Daardoor is een faillissement van Fryslân Marketing voorkomen, inclusief mogelijke imagoschade voor Fryslân. Het project ‘Fryslân toeristische topattractie’ is voor een bedrag van € 3,8 miljoen afgerekend met het SNN. De provincie stopte € 1,2 miljoen in het project. Dit bedrag is met een factor 3,17 vermeerderd door Fryslân Marketing. Deze organisatie raakte in financiële problemen doordat de afgesproken bijdrage van het bedrijfsleven en kennisinstellingen achterbleef. Beleef Friesland krijgt als taak om het toerisme te promoten. Tegelijkertijd gaat de provincie aan de slag om  een nieuwe organisatie te maken die de brede marketing van de provincie Fryslân gaat uitvoeren. Er komt een kwartiermaker die met alle betrokken partijen en organisaties de nieuwe, brede marketingorganisatie inricht. De nieuwe, brede organisatie moet er uiterlijk januari 2014 staan. Deze organisatie richt zich niet alleen op de toeristische sector, maar zal ook onder de aandacht brengen dat het goed leven en werken is in Fryslân voor bezoekers, bewoners en bedrijven en ‘bollebozen’ (jong talent). Fan Fryslân, de marketingcampagne, wordt ook door deze nieuwe organisatie uitgevoerd.