Su het ut weest (449)

SNEEK - De Lemmerweg rond 1915. Opvallend is het rustige verkeersbeeld zonder motorvoertuigen. Rechts de toen Nieuwe Stadsherberg,café en stalhouderij van de familie Bokma. Later was hier het schippersinternaat gevestigd daarna architectenbureau van de Lune & Rienksma en tegenwoordig Orthodontiepraktijk Sneek. Opvallend zijn de vele schoorstenen die zijn voorzien van een trekkap (een gek), die met de windrichting meedraaide door de gemonteerde windvaan, en zo ervoor zorgde dat de trek van de hout en kolenkachels die werden gebruikt voor de verwarming optimaal was. Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515426306.