Meer banen en stages voor jongeren

SNEEK - De jeugdwerkloosheid is de PvdA een doorn in het oog. Op 2 maart presenteerde Mariëtte Hamer, samen met 135 lokale lijsttrekkers, daarom een actieplan om  jeugdwerkloosheid lokaal aan te pakken. Onder deze lijsttrekkers zit Sjoerd Tolsma, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Súdwest-Fryslân.

Veel te veel allochtone jongeren en jongeren zonder startkwalificatie zitten zonder baan. Maar ook steeds meer jongeren die traditioneel wel gemakkelijk een baan vinden, zitten inmiddels thuis. Jaarlijks verruilen duizenden jongeren de schoolbanken vrijwel direct voor een leven als permanent werkzoekende. De aanpak van jeugdwerkloosheid is daarom topprioriteit. Juist in het begin van je loopbaan is het van belang dat je niet meteen op achterstand komt te staan. Onze voorstellen kunnen voor jongeren net dat kleine beetje verschil maken waardoor ze wel een baan krijgen. Dat biedt perspectief. De PvdA maakt zich sterk voor een banencoach die in elke gemeente jongeren begeleidt bij het solliciteren, maar ook actief contact zoekt met werkgevers om jongeren aan het werk te krijgen. Want jongeren hebben soms hulp nodig, maar ook werkgevers kunnen soms een extra gebruiken. Er moet meer geld beschikbaar komen om banen en stages te creëren. Zo krijgen jongeren met een uitkering een jongerenvoucher, waarmee werkgevers die hun een baan aanbieden tot 2500 euro tegemoetkoming in de salariskosten kunnen krijgen. Daarnaast wil de PvdA  in iedere gemeente een stagefonds oprichten, waaruit stagekosten gedeeltelijk kunnen worden betaald. Tijdens een participatietop moeten wethouders afspraken maken met werkgevers over hoeveel banen en stages zij hier tegenover stellen. ,,Zo gaan we de groeiende jeugdwerkloosheid te lijf. Door jongeren te ondersteunen, door werkgevers actief te benaderen en ze soms net dat beetje extra steun te geven, zodat ze jongeren een kans geven. Op die manier geven we deze jongeren zo snel mogelijk weer perspectief zodat zij hun creativiteit, kennis en sociale vaardigheden kunnen ontplooien", aldus Sjoerd  Tolsma.