Su het ut weest (530)

Lemmer - SNEEK - Deze foto van een aanrijding tussen een vrachtauto met Amstel Bier van H. van der Meulen en de tram Sneek-Joure is gemaakt rond 1930. De rails van de trambaan liepen over de smalle ophaalbrug aan het eind van het Kleinzand en er was duidelijk geen ruimte om elkaar te passeren. Deze brug werd in 1938 gesloopt en de hele Jousterkade werd verbreed. Op de achtergrond aan de 1e Oosterkade het meelpakhuis, tegenwoordig restaurant Cook & Ny. Dinsdag 22 april a.s. om 20.00 uur in de Spil de themavond “Typisch Snekers, Sneker types door Ruurd van der Berg over opvallende Sneekers van vroeger.

SNEEK - Deze foto van een aanrijding tussen een vrachtauto met Amstel Bier van H. van der Meulen en de tram Sneek-Joure is gemaakt rond 1930. De rails van de trambaan liepen over de smalle ophaalbrug aan het eind van het Kleinzand en er was duidelijk geen ruimte om elkaar te passeren. Deze brug werd in 1938 gesloopt en de hele Jousterkade werd verbreed. Op de achtergrond aan de 1e Oosterkade het meelpakhuis, tegenwoordig restaurant Cook & Ny. Dinsdag 22 april a.s. om 20.00 uur in de Spil de themavond “Typisch Snekers, Sneker types door Ruurd van der Berg over opvallende Sneekers van vroeger.
Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o.Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515426306