Peters en Atsma in concert Sandfirden

SANDFIRDEN - 'k Silfoardy sjonge! Onder deze titel verzorgen sopraan Wanda Peters en pianiste Nynke Atsma zondag 13 juli  een recital met Friese liederen. Het recital geeft een goed beeld van de Friese liedkunst vanaf het begin van de 20e eeuw tot heden.

Het bijzondere aan dit programma is, dat het een aantal composities bevat van Wanda’s overgrootmoeder:  AafkeKomter-Kuipers. Zij leefde van 1876 tot 1943 en was musicologe, pianiste en componiste. In 2011 verscheen onder auspiciën van de FryskeAkademy een biografie over deze getalenteerde Friezin “om utens”. Ook bevat het programma liederen van Paulus Folkertsma, Bernard Smilde, Hindrik van der Meer en Rixt van der Kooy op gedichten van o.a. Fedde Schurer en YpePoortinga. Op 17 november 2012 zongen zij een deel van het programma als muzikaal intermezzo tijdens de jaarlijkse Fedde Schurer-lezingen in Tresoar te Leeuwarden. Op uitnodiging van verschillende FryskeKriten brachten zij de Friese liederen ten gehore. Wanda Peters studeerde in San Francisco en vervolgens aan het conservatorium in Utrecht bij Meinard Kraak. Zij woonde in o.a. Burundi, Argentinië, Kroatië en Oeganda. Altijd verdiepte zij zich in de taal van haar gastlanden. Zo gaf zij in Zuid Afrika een optreden met Afrikaanse liederen. In 2005 keerde zij terug in Nederland, waar zij  Zangstudio Bilthoven oprichtte. Nynke Atsma studeerde aan het conservatorium in Zwolle bij Rudy de Heus. Jarenlang was zij actief in Trio Tibiacorde.  Zij heeft een privépraktijk in de gemeente Raalte.