Op bezoek bij imker in Nijland

NIJLAND - Bijenstand Ronald Meinen aan de Sylsterbuorren in Nijland participeert in het weekend van 12 en 13 juli in de vierde Landelijke Open Imkerijdag.

Het is een van de ruim tweehonderd plaatsen in het land waar het publiek een kijkje nemen in de bijzondere wereld van de bijenhouderij. Ronald Meinen zal vertellen over het fascinerende leven van de honingbij en demonstreert graag wat er komt kijken bij hun mooie hobby. Bijenhouden is meer dan een bijenvolk met 40.000 – 50.000 bijen in een kast onderbrengen en verzorgen. Het betekent ook slingeren van de gewonnen honing, het vangen van of voorkomen van zwermen en inspelen op het weer en de natuur. Honingbijen en vele soorten solitaire bijen en hommels maken moeilijke tijden door. We hebben er allemaal wel over gehoord. Onder andere door een gebrek aan bloemen lopen de aantallen van deze belangrijke bestuivers terug. Daarom besteden imkers tijdens de Landelijke Open Imkerijdag ook aandacht aan de wilde bijen in Nederland. Ze geven voorlichting over het maken van bijenhotels en over wat geschikte bloemen zijn en waarom. Bijenstand Meinen is zaterdag 12 juli van 10.00 tot 16.00 uur te bezichtigen.