Heel veel mooie acties voor zesde Millenniumloop

IJLST - Aan de Ice Bucket Challenge kan de Millenniumloop niet tippen, maar ook voor de unieke estafetteloop – zaterdag voor de zesde keer – zijn heel wat prachtige initiatieven ontplooid.

De Millenniumloop over 104 kilometer, met start en finish in IJlst, haalt de meest leuke ideeën bij de enthousiaste lopers boven. Dat blijkt wel uit een rondje langs de teams. Alles wordt in het werk gesteld om de teams met een zo hoog mogelijk bedrag te laten finishen op het sfeervolle Festival2015-terrein op de IJlster ijsbaan. De opbrengst gaat net als de voorgaande jaren naar projecten van The Hunger Project in Benin en Ghana. De voor De Grasmaaiers lopende zakenman Wytze Riemersma nam daar al eens een kijkje om te zien hoe het Millenniumloop-geld wordt besteed. Hij kwam geïnspireerd terug. ,,Het is geen kwestie van wat geld geven en weer vertrekken. Nee, er worden epicentra gebouwd, vrouwen krijgen de leiding over een bank, er worden voorraadschuren gebouwd en de bevolking wordt belangrijke zaken geleerd over landbouw en voeding’’, aldus Riemersma tijdens de informatie-avond van de Millenniumloop. Met steun van enkele vooraanstaande stichtingen hebben de eerste vijf edities van de Millenniumloop bijelkaar meer dan een half miljoen euro opgeleverd. Dit jaar kan voor elke euro liefst 4 euro worden gerekend. Mocht net als vorig jaar ‘kaal’ weer 50.000 worden uitgereikt na de hartverwarmende finish van alle 47 teams, dan betekent dat dus een opbrengst van 200.000 euro. Wat gebeurt er zoal bij de 47 teams, waarvan Wilma Dierx solo de 104 kilometer loopt en Ylona Kruis en Albert van Ramshorst als duo de klus klaren? Op de Sneker basisschool De Vuurvlinder deden alle leerlingen mee aan de sponsorloop op het schoolplein. Goed voor een kleine 4000 euro. Ondertussen gaven enkele moeders leerlingen een knipbeurt: dat leverde bijna 400 euro op. Empatec – al zes jaar een steunpilaar van de Millenniumloop – schiet in de roos met shirtsponsoring. De twee teams hebben alweer meer dan 3500 euro bijeen gekregen. ,,Wij vinden het altijd weer een geweldige dag. Kippenvel elke keer en onze medewerkers genieten echt met volle teugen’’, aldus de teamcaptains Henk Sterk en Johan Oosterveld. Muziekkorps Concordia uit IJlst verzorgde een benefietconcert, met koffie en taart: bijna 400 euro. De teams van Arbo Anders Hommerts en Blauw Jutrijp gingen met koek door het tweelingdorp. Dat ging erin als koek: 600 euro werd opgehaald in de bakermat van de Millenniumloop. Van de Zorggroep Antoinus afdeling Automatisering lopen liefst 16 van de 17 medewerkers zaterdag mee en via de crowdfunding is de eerste 1000 euro in zicht. Ook de zusters van de OK-afdeling doen het niet voor minder, net zoals de twee teams van Thuiszorg Friesland. De Loopgroep Sneek zet drie teams in; de meer dan dertig deelnemers zetten in op 3000 euro. In Scharnegoutum en IJlst ging de jeugd aan de slag. Terwijl de beide jeugdteams druk trainen voor de loop werden ook lege flessen opgehaald. In Scharnegoutum is al 1200 euro verdiend. Van dat jeugdig enthousiasme krijgt Jos Ikink jaarlijks een brok in de keel. Zij is de stuwende kracht achter het Festival2015 en steunt ook de daaraan gekoppelde Millenniumloop waar ze kan. Met haar teams van All-in the Family rust Ikink niet voor er 4000 euro kan worden aangeboden. De altijd aanwezige teams van de Rabobank draaien daar hun hand ook niet voor om. Ook ambtenaren komen in ’t spier voor de Millenniumloop. Die van de Provincie Fryslân nemen zeker 5000 euro mee, maar zijn ook nog via crowdfunding actief. Datzelfde geldt voor de lopers van de twee teams van de Gemeente Súdwest-Fryslan. Voor alle informatie zie www.millenniumloop.nl   Etappeschema met doorkomsttijden, berekend op tempo van 10 km. per uur: 1. IJlst (start 7.00 uur)-Heeg, aankomst: 7 uur 47. 2. Heeg-Oudega: 8.34 3. Oudega-Workum 9.38 4. Workum-Gaast 10.18 5. Gaast-Makkum 10.45 6. Makkum-Pingjum 11.52 7. Pingjum-Witmarsum 12.08 8. Witmarsum-Lollum 12.42 9. Lollum-Wommels 13.15 10. Wommels-Eatserein 13.39 11. Easterein-Burgwerd 14.27 12. Burgwerd-Reahûs 15.15 13. Reahûs-Scharnegoutum 15.52 14. Scharnegoutum-Ysbrechtum 16.24 15. Ysbrechtum-Folsgare 16.41 16. Folsgare-gemeentehuis IJlst (verzamelplaats) 17.11 17. Naar finish Festivalterrein: 17.19 uur.   Op de foto Wout, Pieter en Fleur Baljet in training voor de Millenniumloop, hier op het fietspad tussen Nijesyl en Oudega. Zij doen mee met het team van De Eerste Bij de Lijners uit Heeg.