Ombudsteam PvdA SWF terug in  café  Vellinga

SNEEK - Het Ombudsteam PvdA SWF keert terug in café Vellinga in Sneek. Vandaag en voortaan elke eerste vrijdag van de maand is er vanaf 11.00 tot 12.00 uur een spreekuur.

Vanwege de centrale ligging en goede bereikbaarheid er voor gekozen om voor het maandelijks spreekuur terug te keren naar de plaats waar dit werk ooit gestart is. De hulp van het ombudsteam is gratis beschikbaar voor alle mensen uit de gemeente Súdwest-Fryslân, dus ook voor niet-PvdA  leden. Alle informatie van hulpvragers die bij het team binnen komt wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Door goed te luisteren bij het in kaart brengen individuele problemen, en het daarna  gezamenlijk onderzoeken van de mogelijkheden voor een goede aanpak, wil het team mensen op weg helpen om hun problemen op te lossen.. Het in  overleg contact leggen met de juiste instanties is hierbij een reële mogelijkheid. Het ombudsteam maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen en diensten, zoals bijvoorbeeld het WMO loket, de vakbonden, cliëntenraden, huurdersverenigingen etcetera. Indien een probleem ook  om een politieke oplossing vraagt, maakt het ombudsteam  gebruik van haar politiek netwerk, bestaande uit: raadsleden, wethouder, Statenleden, Tweede Kamerleden en als het nodig is,  leden in het Europees Parlement. Het ombudsteam is telefonisch of per e.mail te bereiken via 06- 34 05 50 01 of   ombudsteam@pvdaswf.nl .