Streekwurk Zuidwest Fryslân investeert in zeiltalent

Sneek - Het projectbureau Streekwurk Zuidwest Fryslân (voorheen Plattelânsprojekten) wil 50.0000 euro subsidie verstrekken voor de realisatie van een Regionaal Trainingscentrum Zeilen in Sneek. Het Trainingscentrum is bedoeld om jonge talenten in het noorden van het land te ontdekken en in een programma van talentontwikkeling op te leiden tot topzeilers van Olympisch niveau.

Het projectidee ‘We gaan voor goud’ is begroot op € 543.937 voor een periode van vijf jaar. Vanwege het belang van de zeilsport voor het Friese Merengebied, de recreatiesector en ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd, heeft het gebiedsplatform Streekwurk Zuidwest Fryslân positief geadviseerd aan het college van Gedeputeerde Staten om een bijdrage van € 50.000,- beschikbaar te stellen uit het provinciale budget Plattelandsbeleid voor leefbaarheidsprojecten. In aanvulling hierop wordt de nieuwbouw van een gezamenlijke accommodatie voor de Watersportvereniging Heeg en de Stichting Friese Tjottervloot voorgedragen voor een bijdrage van € 44.277,- Drie jaar geleden is de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) begonnen met het wekelijks trainen van jongeren uit de eigen vereniging. Het Watersportverbond steunde dit initiatief met subsidie voor het bekostigen van een trainer. Resultaat: van 0 tot 130 deelnemers in drie jaar tijd en van geen enkele Friese vertegenwoordiging in de talentteams van het Watersportverbond naar zes in drie jaar tijd. ,,Voor het doorstromen van talenten willen we een Regionaal Training Centrum Noord oprichten. Op dit moment bestaat er geen ander trainingsprogramma in het noorden. De A-sportstatus van NOC-NSF kunnen we voor onze regio bemachtigen omdat we aan alle kwaliteitseisen voldoen. Professionalisering loont!,’’ aldus Onno Yntema van de KWS. Breedtesport Het trainingscentrum wordt verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van het trainingsprogramma. Naast het scouten en trainen van talenten krijgt het centrum een belangrijke functie in het ondersteunen van de breedtesport. De trainers leiden (met name ook jonge) nieuwe trainers op en zetten hun kennis in bij stimuleringsprojecten. Zo is er onlangs een project geweest om basisonderwijs en sport te verbinden. Het Trainingscentrum is een belangrijke stimulans voor de jeugd om voor de zeilsport te kiezen. Streekwurk Zuidwest Fryslan is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslȃn, de Friese Meren, Wetterskip Fryslȃn en provincie Fryslân. Alle partijen werken via de Gebiedsagenda Súdwesthoeke samen aan projecten op het gebied van economie en toerisme, leefbaarheid en voorzieningen, natuur, landschap en water, duurzaamheid en het behoud van de cultuur en cultuurhistorie. We brengen mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar. Met als doel: ervoor zorgen dat de regio Zuidwest Fryslân bruisend en toekomstbestendig blijft.