Su het ut weest (558)

Sneek - SNEEK - Een mooie luchtfoto die is gemaakt in 1972. Op de voorgrond rechts duidelijk het ijsbaanterrein met links daarvan de Leeuwarderweg. Tegenover de ijsbaan wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van de grond voor het eerste Frittemahof dat in 1973 werd geopend. Links daarvan de al voltooide huizen aan de Bordine.De meeste huizen in de naastliggende straat de Bottinge moeten nog worden gebouwd.Links boven de schiphuizen van jachthaven De Domp 1 en de haven van de Domp 2. Daarachter een gedeelte van de huidige wijk de Domp waarvan de waterwegen rond de nog te bebouwen percelen duidelijk zichtbaar zijn.

Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties graag op suhetutweest@hotmail.com of 0515426306.