Su het ut weest (559)

Sneek - SNEEK - Deze foto van de Singel is gemaakt in 1953. Het laatst overgebleven gedeelte van de Singel,tussen de Hooiblokstraat en het Hoogend werd in dat jaar gedempt. Het steeds drukker wordende wegverkeer kreeg zo ruim baan. Er werd toen gekozen voor een goede verkeersveilige oplossing. In het midden een hoofdrijbaan voor het doorgaande verkeer en aan beide zijden een gescheiden rijbaan voor langzaam verkeer. Tegenwoordig is er nog maar één rijbaan en worden de auto's in parkeervakken op de stoep geparkeerd. Naast de Decorette zien we nog het pand dat werd gesloopt om de Hooiblokstraat breder te maken.

Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515426306.