Wethouder Felix van Beek Boarnsterhim stopt

GROU - Felix van Beek, wethouder van de gemeente Boarnsterhim wordt per 1 oktober griffier van de gemeenteraad in Leeuwarden. De huidige griffier Baudewijn Franssen is dit jaar tien jaar griffier in Leeuwarden. Van Beek volgt Franssen op als eerste adviseur van de gemeenteraad.

De Jouster Van Beek is op dit moment wethouder en loco-burgemeester bij de gemeente Boarnsterhim. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, plattelandsontwikkeling, recreatie en toerisme. Van Beek heeft veel werkervaring bij de overheid. Zowel in bestuurlijke, ambtelijke als politieke functies. Zo was hij naast wethouder ook afdelingshoofd, raadslid, gemeentesecretaris en directeur van een waterschap. Buiten de overheid was hij onder meer directeur van de Thorbecke Academie in Leeuwarden en is op verschillende wijzen bestuurlijk en maatschappelijk actief in de provincie. De geboren Brabander woont sinds vijftien jaar in Joure.