SKS-schippers willen spelsnappers blijven

STAVOREN - Ongeloof overheerste zaterdag bij de SKS-schippers over het alsnog in het dagklassement opnemen van hun collega Dirk Jan Reijenga van Joure bij de wedstrijd op Elahuizen. “Wy snappe der alhiel neat fan”, stelde schipper Pieter Meeter van Akkrum in een openbaar palaver in dorpshuis De Kaag. Reijenga werd namelijk niet afschoten bij de finish en naar achteraf bleek ten onrechte gediskwalificeerd. Dankzij de uitspraak van de jury na zijn protest ontving hij 2 wedstrijdpunten.

Inzet van de discussie was de zogenaamde ‘Japanse start’. Hierbij mag in de laatste minuut voor de start geen enkel schip zich alvast in de routebaan bevinden. Joure zou wel te vroeg zijn gestart. Naderhand bleek deze conclusie niet steekhoudend volgens sommige getuigen, omdat de gele vlag met zwarte stip nog niet of nog niet helemaal was gestreken. Pas op het moment dat de vlag buiten zicht is en er tegelijkertijd hoorngeschal klinkt, kan de laatste minuut ingaan. Deze startprocedure werd voor de eerste keer gehanteerd en kende dus een zekere mate van onwennigheid. Volgens Meeter is het niet uit te leggen dat een wedstrijdorganisatie eerst iemand op een fout betrapt, bestraft en een uur later een tegenovergestelde conclusie trekt. Dirk Jan Reijenga had verwacht dat aan boord van het startschip een bord met zijn skûtsjenummer omhoog zou worden gehouden als teken van een terugroepactie. SKS-voorzitter Peter de Jong stelde bij het palaver dat alleen de feiten mogen spreken. Na het kort omschrijven van de feiten concludeerde hij in navolging van de tv-rechter Frank Visser: “Dit is de uitspraak en daar moet u het mee doen!” Zijn feitenrelaas kwam niet onder een vergrootglas. Schipper Meeter bleek evenwel matig tevreden te zijn over de gang van zaken. Op zijn advies vergaderde het SKS-bestuur en een schippersdelegatie na afloop van het palaver kort over de nieuwe tactiek. Afgesproken werd het optisch (vlag) en akoestisch (hoorn) signaal niet met andere acties te verruimen. Oog en oor voor een schipper moeten voldoende zijn om een eigen conclusie te trekken bij de start. Kort samengevat betekent dit meer concentratie aan boord oftewel een hoger omgevingsbewustzijn. Opvallenderwijs werd eerder de finishprocedure op De Veenhoop gekritiseerd door Johannes Meeter van Langweer. Rekentechnisch zou hij naar eigen zeggen eerste zijn geweest, maar hij werd als tweede afgeschoten. Een protestzaak verloor hij, maar ook hij wil de kwestie later doorpraten.Tijdens de eerstvolgende SKS-vergadering zullen beide situaties verder worden besproken. ‘’Wy binne in transparante organisaasje. Fansels kinne wy der oer trochprate, mar no moatte de feiten sprekke en dy feiten binne”, zo luidde Peter de Jong kort zijn weerwoord in. Volgens kenners is de kritische blik van menig schipper ingegeven door de moderne doelpuntentechnologie bij het WK. Sommigen vatten dit heel snedig samen: “Wy sile, mar wy wolle it spultsje ek snappe”. (Foto’s Jelle Raap)