2014 topjaar voor melkveehouders

REGIO - De gemiddelde melkprijs piekt in 2014 opnieuw. In combinatie met gedaalde voerkosten draagt dit bij aan wederom prima saldi voor melkveehouders. De prijzen zullen in 2015 naar verwachting geen recordhoogten laten zien, maar de resultaten zullen goed blijven.

De melkveehouderij beleeft ook in 2014 een uitstekend jaar. De nu verwachte gemiddelde prijsstijging van bijna 5% leidt tot een jaargemiddelde van 39 euro (per 100 kg), een nieuw record. De saldi lagen dankzij goede melkprijzen en gedaalde voerkosten tot en met juli 43% boven het langjarig gemiddelde en 25% boven het niveau van 2013. De gunstige ontwikkeling van zowel kosten als baten blijft gelden voor de rest van het jaar, met hoog blijvende resultaten als gevolg.

10% exportgroei in eerste halfjaar

De aanhoudend sterke internationale vraag is de belangrijkste impuls voor de prijsontwikkeling. De zuivelexport nam in het eerste halfjaar toe met 10%, terwijl de totale Nederlandse uitvoer kromp met 0,9%. Het exportperspectief blijft gunstig. Naast de vraagtoename lijken een kwalitatief hoogwaardig aanbod, de rijke schakering aan afzetmarkten en de logistieke voorsprong de uitvoer te blijven stimuleren. De impact van de Russische boycot treft vooral kaas, maar blijft beperkt.

Mondiale vraag blijft groeien, internationale aanbod volatieler

De prijsdaling in september zal naar verwachting tijdelijk zijn. ING is positief over de toekomstige prijsontwikkeling, in zowel de rest van 2014 als in de komende jaren. De mondiale vraag groeit geleidelijk door en bovendien in een hoger tempo dan het internationale melkaanbod zich ontwikkelt. Voor melkveehouders blijft het dan ook aantrekkelijk om de productie op te voeren.