Gunstige halfjaarcijfers Hûs en Hiem signaal voor aantrekkende Friese bouweconomie

LEEUWARDEN - Door een stijging van het aantal adviesaanvragen bij Hûs en Hiem is in het eerste halfjaar van 2014 een positief financieel resultaat geboekt. De adviesinkomsten stegen met bijna 15% ten opzichte van dezelfde periode in 2013. De lasten van de Friese adviesorganisatie vielen lager uit door ingrepen in de bedrijfsvoering. Aangezien Hûs en hiem in een vroegtijdig stadium adviseert over bouwaanvragen zijn de gunstige halfjaarcijfers tevens een signaal dat de Friese bouweconomie weer aantrekt.

,,Dat Hûs en Hiem weer zwarte cijfers schrijft haalt wat druk van de ketel bij de eind vorig jaar in gang gezette reorganisatie", volgens directeur Marc A. Visser. ,,Deze positieve ontwikkeling biedt een gunstig perspectief op de gewenste continuïteit en ruimte om op zorgvuldige wijze invulling te geven aan de transitie naar een flexibele organisatie, die inspeelt op de veranderende adviesbehoefte over ruimtelijke kwaliteit in Fryslân.” Hûs en Hiem is een samenwerkingsverband van alle 24 Friese gemeenten. De rechtsvorm is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders van de deelnemende gemeenten en burgemeester Fred Veenstra, voorzitter van het bestuur. De adviseurs van Hûs en Hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten.