Kastanjebomen Bolwerk Zuidzijde Sloten met spoed gekapt

SLOTEN - Gemeente de Friese Meren gaat met spoed 32 kastanjebomen kappen langs het Bolwerk Zuidzijde in Sloten.

De bomen zijn de afgelopen jaren steeds slechter geworden door ziekte. De afgelopen weken zijn er zelfs meerdere keren dikke takken naar beneden komen vallen. Om de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Sloten te garanderen, worden de bomen met spoed gekapt. Omdat er een acute gevaarlijke situatie is ontstaan is er geen tijd om een kapvergunning aan te vragen. Een groot aantal bomen is aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Deze besmettelijke ziekte verzwakt de bomen waardoor ze broos worden. Bij de laatste zware storm in 2013, is er een groot aantal takken van de bomen afgebroken. Bij het snoeien van de afgebroken takken bleek dat de conditie van de bomen niet optimaal is en dat de bomen een gevaar kunnen opleveren voor de omgeving. Alle 32 bomen hebben last van deze ziekte. Zelfs jonge bomen die vijf jaar gelden zijn aangeplant. Deze jonge bomen leveren minder gevaar op, maar gaan op den duur toch ook ten onder aan deze ziekte. Voor het omzagen van deze bomen (ongeveer 100 – 130 jaar oud) is een kapvergunning nodig. Maar aangezien de urgentie van het omzagen, is er een noodvergunning (noodkap) aangevraagd. De planning was om de bomen in het winterseizoen 2014-2015 te rooien. Hierover waren ook het bestuur van Plaatselijk Belang en de Stichting Vrienden van Sloten geinformeerd. De onveilige situatie heeft het kappen versneld. Er komen nieuwe bomen voor terug. De bestaande lindebomen worden doorgetrokken. Daarmee wordt het unieke karakter van het Bolwerk in ere hersteld.