Dorpen en wijken tevreden over kernenbeleid SWF

SNEEK -  De afstand tussen stads-, dorps- en wijkbelangen en de gemeente Sudwest-Fryslân is door de fusie eerder kleiner dan groter geworden. 

De wijk- en dorpsgerichte aanpak van Súdwest-Fryslân zorgt ervoor dat de dorps- en wijkbelangen tevreden zijn over het contact met de gemeente. Dat blijkt uit de evaluatie van het Kernenbeleid. Ook zijn de dorpen en wijken in het algemeen positief over de inzet van stads- dorps,- en wijkcoördinatoren als eerste aanspreekpunt van de gemeente. ,,De reacties van dorpen en steden zijn goed! Daar zijn we heel blij mee. De aanpak van Súdwest-Fryslân versterkt en verbetert juist de relatie tussen de stads-, dorps- en wijkbelangen en de gemeente", stelt wethouder Maarten Offinga. De stads-, dorps- en wijkcoördinatoren zijn de ambassadeurs van de gemeente. Ze zijn goed bekend en worden door bijna alle stads- en wijkbesturen ervaren als het aanspreekpunt van de gemeente. Het contact wordt door de besturen van de stads-, dorps en wijkbelangen als zeer positief ervaren. Het lukt bovendien goed om informatie tijdig te verstrekken aan de steden, dorpen en wijken, met name op het gebied van beleidsveranderingen. Besturen van de stads-, dorps- en wijkbelangen weten wie de contactwethouder is. Een vijfde van de besturen ervaren de wethouders overigens wel als niet-bereikbaar.