Orgelconcert 8 juli in Breahûs in Balk

BALK - Hugo van der Meij geeft dinsdag 8 juli een concert op het mooie Lohmanorgel  in It Breahû aan de Van Swindenstraat 6 in Balk

Hugo van der Meij werd in 1992 in Katwijk geboren. Al op zeer jonge leeftijd zat hij veel achter de piano en zijn ouders verbaasden zich dat hij er al liedjes kon uithalen. Na een jaar algemene muzikale vorming begonnen de pianolessen op de plaatselijke muziekschool. Hij was toen zeven jaar. Vijf jaar heeft hij pianoles gehad, waarvan de laatste twee jaar privéles van Peter Bontje. Ondertussen was hij op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag uitgenodigd om te komen voorspelen, er werd een absoluut gehoor geconstateerd. Elke dag was hij achter de piano te vinden. De eerste uitnodigingen voor bruiloften etc. kwamen binnen en in die tijd kwam er ook steeds meer interesse voor het orgel. Hij was zestien toen hij orgelles ging nemen bij Sjaak van Duijn op het orgel van de Oude kerk in Katwijk. Vooral improviseren bleek een sterke kant te zijn. In die tijd ontmoette hij Hendrik van Veen en hun samenspel bleek een succes! Verschillende keren heeft Hugo meegewerkt aan concerten door de bekende Hollandse Canadees Andre Knevel en de Hollandse Tjechische Liselotte Rokyta. Hugo van der Meij is organist in de Chr.geref. kerken te Rijnsburg en Scheveningen en in de Hervormde gemeente Benjamin te Katwijk. Ook begeleidt hij een aantal koren, zoals het Katwijks familiekoor Ichtus, Gem. koor Soli Deo Gloria te Alphen en Urker mannenkoor Eneas. Hugo van der Meij is dirigent van de volgende koren: Chr. Katwijks jongerenkoor Dei Gratia, Gem. koor Laudate Deo en kinderkoor Jedid-Jah te Scheveningen en Chr. Mannenkoor David te Lisse. Onlangs is hij gestart als dirigent van het zojuist door hem opgerichte Katwijker Mannen Kwartet. Het concert in Balk begint om 20.30 uur.