Subsidieregeling voor schoner zwemwater

SNEEK - Vanaf 4 april stelt provincie Fryslân een subsidie beschikbaar voor het aanleggen van een vuilwaterinnamevoorziening in jacht- en passantenhavens. In Fryslân moeten zo meer innamepunten komen waar watersporters hun toiletwater kunnen afgeven.

Hierdoor hoopt de provincie het illegaal lozen van afvalwater in het zwemwater tegen te gaan. Ondernemers en gemeenten kunnen 50 procent subsidie krijgen voor de kosten van een vuilwaterstation.  De subsidieregeling wordt gefinancierd door de investeringsagenda  Wurkje foar Fryslân. Er is in totaal 600.000 euro beschikbaar. De aanvragen moeten uiterlijk 30 juni 2014 binnen zijn. Sinds 2009 geldt er op de Friese wateren een lozingsverbod. Toch lozen nog veel recreanten hier hun toiletwater. Door meer aanbod van innamepunten kan het aantal illegale lozingen van afvalwater dalen. Zo blijft het Friese vaar- en zwemwater schoner en aantrekkelijker, ook voor toeristen. Een vuilwaterstation geeft een haven bovendien positieve publiciteit. Het is bijvoorbeeld één van de eisen voor het verdienen van de ‘Blauwe Vlag’. Dit is een internationaal eco-label dat havens kunnen verdienen als zij bewijzen schoon en veilig te zijn. De subsidieregeling is onderdeel van de Schoonwatercampagne. Deze campagne is een samenwerking tussen Het Friese Merenproject van provincie Fryslân, recreatieschap De Marrekrite, Wetterskip Fryslân, het Watersportverbond en de Friese Milieu Federatie. De partijen zetten zich in voor schoon vaar- en zwemwater in de provincie Fryslân.