Rekenkamer positief over voorbereiden Jeugdwet SWF

SNEEK -  De rekenkamer heeft in de eerste maanden van 2014 een onderzoek gedaan naar de voorbereidingen van de gemeente Súdwest-Fryslân voor de nieuwe Jeugdwet die op 1 januari 2015 in gaat. Het rapport dat de rekenkamer uitbracht is positief over de voorbereidingen en geeft ook een aantal aanbevelingen. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân is tevreden over de conclusies en neemt de aanbevelingen over.

Vanaf 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de hele jeugdzorg. Het gaat om de geïndiceerde jeugdhulpverlening, de Geestelijke Gezondheidszorg jeugd (GGZ), de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking, de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg). De rekenkamer heeft het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken gekeken: de acties van de ambtelijke organisatie en het college, de analyse van de beleidsstukken, de rol van de raad in het traject en de visie van een aantal zorgaanbieders. De rekenkamer heeft dossieronderzoek gedaan en interviews gehouden met ambtenaren, raadsleden en een aantal grote zorgaanbieders. De rekenkamer adviseert onder andere om het proces van inkoop van de zorg snel en goed te voeren. Het college is het hier mee eens. Het lokale en provinciale inkooptraject loopt van half augustus tot 1 november. Zo weten aanbieders en inwoners vóór 1 januari waar ze aan toe zijn. Daarnaast is er volgens de rekenkamer behoefte aan concrete acties, stappenplannen en een overzicht van wie waarvoor verantwoordelijk is. Er zijn voldoende visies en samenwerkingsstukken geschreven en vastgesteld. Nu moet duidelijk worden, wat er concreet nog moet gebeuren voor 1 januari. Het college kan zich ook hierin vinden. De concrete afspraken staan in het beleidsplan dat binnenkort in de gemeenteraad komt en de Jeugdverordening die er uit voortkomt. Ook met het vastleggen van contracten met Jeugdzorgaanbieders op lokaal en provinciaal niveau wordt voor iedereen het totale aanbod voor jeugd(zorg) duidelijk. De gemeente kiest er voor om het geld dat beschikbaar is in één grote pot te doen, zodat er flexibiliteit is bij het uitgeven er van. De gemeenteraad heeft behoefte om goed inzicht te houden in de budgetten van de Jeugdwet. Wat kosten de verschillende onderdelen en past dat in de planning? Het college geeft aan dat dit zeker mogelijk blijft. Deze informatie gaat ieder jaar ook nog naar het Ministerie.